Hutan Desa Pematang Rahim

Hutan Desa Pematang Rahim

Hutan merupakan sumber daya alam anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak terhingga nilainya dan sangat penting bagi seluruh umat manusia.  Kekayaan alam yang terdapat dapat memberikan perlindungan dan penghidupan bagi makhluk hidup di bumi ini terutama bagi...